Projectbegeleiding  • Bouwtoezicht
  • Directievoering
  • Begeleiding opleverprocedure
  • Controle contractstukken
Projectbegeleiding: onze ervaring in het begeleiden van bouwprojecten zetten wij in voor uw belang!

Bouwbegeleiding is essentieel bij de realisatie van een bouwproject. Onze kennis en jarenlange ervaring garanderen vakkundig kwaliteitstoezicht. Onze opzichter of directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Met goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden motiveren wij alle betrokken partijen bij het bouwproces.

Bouwtoezicht
De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het adequaat optreden van het toezicht. Onze opzichter controleert en keurt aan de hand van de contractstukken de bouwkwaliteit, bouwmaterialen en productietekeningen. Hij signaleert, afwijkingen ten opzichte van contractstukken, meer- en minderwerkzaamheden en omschrijft deze in de weekrapporten. Indien gewenst wordt onze opzichter bijgestaan door installatietechnisch adviseurs.

Directievoering
In naam van de opdrachtgever functioneert de directievoerder als spil voor alle bouwpartners. Hij overlegt en leidt vergaderingen met aannemer, gemeente en nutsbedrijven en beoordeelt en toets de ingediende meer- en minderwerkzaamheden ten opzichte van de contractstukken.

Begeleiding opleverprocedure
Bij de oplevering zorgen we voor een gedegen begeleiding van de opleverprocedure. De woningen worden gekeurd en gebreken vastgelegd. De bewoners ontvangen een voor hen begrijpelijke uitleg over het functioneren van de diverse bouwdelen in hun woning. Uiteraard kunnen wij ook de nazorg coördineren.

Controle contractstukken
Met onze praktische kennis en inzicht bieden wij ondersteuning bij het controleren van het bestek en de bouwtekeningen. Tevens bewaken wij de benodigde informatie, zoals keurmerken, productietekeningen en bemonsteringen.

Kortom: onze opzichter en/of directievoerder is uw steunpilaar voor de realisatie van bouwprojecten.
MAIN DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)
ALT DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)